Το Multi Hotel Canvas της Hotelwize είναι μια λύση για website προσαρμοσμένη στις ανάγκες των αλυσίδων ξενοδοχείων που επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια ενιαία και αποτελεσματική παρουσία στο διαδίκτυο για το brand και τα ξενοδοχεία τους.

Οι αλυσίδες ξενοδοχείων μπορούν να αποκτήσουν ένα καλά σχεδιασμένο website που παρουσιάζει πληροφορίες για όλα τα ξενοδοχεία τους με συνοπτικό και ελκυστικό τρόπο.

Το Multi Hotel Canvas είναι μια ολοκληρωμένη λύση website για αλυσίδες ξενοδοχείων που ενσωματώνει άριστα πληροφορίες από πολλά website ξενοδοχείων σε ένα ενιαίο, εύχρηστο website για group ξενοδοχείων, επιτρέποντας στις αλυσίδες ξενοδοχείων να παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά τους με συνεπή και εντυπωσιακό τρόπο, ανεξάρτητα από την γεωγραφική ή ποιοτική διαφοροποίηση των ξενοδοχείων τους.

Με λειτουργίες όπως δυναμική εμφάνιση διαθεσιμότητας και τιμών, πληροφορίες προορισμού και διαφοροποίηση βάσει προσφερόμενων εμπειριών, το Multi Hotel Canvas παρέχει όλα όσα χρειάζονται οι επισκέπτες για να λάβουν ασφαλείς αποφάσεις σχετικά με το ταξίδι και τη διαμονή τους.

Κύρια Χαρακτηριστικά

  • Το Multi Hotel Canvas προσφέρει στις αλυσίδες ξενοδοχείων μια εξαιρετική λύση για να αναδείξουν τα ξενοδοχεία και τους προορισμούς τους με ευκολία, παρέχοντας στους πελάτες τους μια απρόσκοπτη εμπειρία για την επιλογή του ιδανικού για αυτούς ξενοδοχείου.
  • Επιλέγοντας τη λύση της Hotelwize για website για γκρουπ ξενοδοχείων, οι αλυσίδες ξενοδοχείων μπορούν να ομαδοποιήσουν τις ενέργειες μάρκετινγκ που πραγματοποιούν και να αναβαθμίσουν την προβολή τού brand τους αξιοποιώντας τα οφέλη των οικονομιών κλίμακας, αυξάνοντας τη βάση πελατών και τα έσοδά τους.
  • Το Multi Hotel Canvas δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ξενοδοχείο εντός του ομίλου να διαχειρίζεται τις δικές του πληροφορίες, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η κεντρική ομάδα μάρκετινγκ διατηρεί τον έλεγχο, με αποτέλεσμα μια εξαιρετική εμπειρία για τον πελάτη.
  • Με τον μοντέρνο και φρέσκο σχεδιασμό του, το Canvas προβάλλει αποτελεσματικά τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τις εμπειρίες που προσφέρει κάθε ξενοδοχείο, παρέχοντας ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσα από την ανάδειξη του brand και των προσφορών της αλυσίδας.

Το Multi Hotel Canvas απαιτεί τη χρήση ξεχωριστού website από τη Hotelwize για κάθε ξενοδοχείο, τα οποία συνδέονται στο website τού ξενοδοχειακού ομίλου, παρέχοντας την ευελιξία χρήσης είτε κοινού domain, είτε subdomain, είτε εντελώς ανεξάρτητων domain.

Αποκτήστε το Multi Hotel Canvas